Nastavení funkce Smart IR u AHD kamer Partizan

 

 

AHD kamery Partizan poslední generace s rozlišením 2 megapixely a 4 megapixely mají funkci Smart IR, která se pozitivně ukázala na trhu systémů videomonitorování.

Funkce Smart IR umožňuje automaticky nastavovat intenzitu infračerveného podsvícení kamery a také zadat oblast, ve které bude aktivní kompenzace osvětlení od infračerveného záření.

Například: když je člověk v poměrně malé vzdálenosti od kamery ve tmě, jeho obličej bude zcela osvětlen infračerveným podsvícením a kamera zachytí jen bílou skvrnu. Díky funkci Smart IR se v okamžik, kdy bude objekt v záběru, sníží se výkon infračerveného podsvícení ve zadané oblasti, co umožňuje identifikaci obličeje.

Tato funkce v AHD kamerách Partizan se zapíná a nastavuje v OSD-menu. Pro vstup do menu stiskněte středové tlačítko joysticku, které se nachází na kabelu kamery.

Navigace joystickem v OSD-menu:

Nahoru a dolů – přepínání mezi sekcemi.

Vlevo a vpravo – změna hodnoty sekce.

Kliknutí na střed – vstup do sekce.

Položka “RETURN” na konci každé podnabídky – zpět na předchozí úroveň.

Položka “EXIT” na konci “MAIN MENU” – zavřít OSD-menu. Zde je nutné zvolit (pohyb joysticku vlevo nebo vpravo) při zavření: uložit a odejít (SAVE & END); obnovit do továrního nastavení (RESET); odejít bez uložení (NOT SAVE).

1. Zapnutí a nastavení funkce Smart IR.

1.1. V OSD menu v položce «4. DAY/NIGHT» je nutné zvolit hodnotu «B/W» (černobílý režim).

1.2. Otevřít menu «4. DAY/NIGHT» a v položce «1. IR SMART» zvolit hodnotu «ON».

1.3. Při otevření této položky se otevře nastavení úrovně a oblast kompenzace IR osvětlení.

1.4. Úroveň intenzity (“LEVEL”) se nastavuje od 0 do 15.

Při maximálním jasu výsledkem je následující snímky:

S průměrnou úrovní jasu:

S minimálním jasem:

Při vypnutí funkce IR SMART:

2. Nastavení oblasti kompenzace osvětlení infračervených paprsků.

Snížení jasu infračerveného osvětlení při zaostření kamery na přibliženém objektu vede ke ztrátě viditelnosti vzdálených objektů.

Pro zaostření intenzity podsvícení na správném místě, je možné v nastaveních zadat oblast činnosti funkce Smart IR.

2.1. Otevřít položku (postup z «MAIN MENU»): «4. DAY/NIGHT» → «1. IR SMART» → «2. AREA».

Na obrazovce se zobrazí mříž a aktivní oblast funkce Smart IR.

2.2. V tomto okně pomocí tlačítek joysticku je možné změnit velikost zvolené oblasti.

Po výběru požadované velikosti je nutné potvrdit volbu stisknutím středního tlačítka joysticku.

2.3. Poté se otevře nastavení pro výběr umístění aktivní oblasti funkce Smart IR.

Pomocí tlačítek joysticku je možné změnit polohu výběru poměrně zobrazení a potvrdit výběr pomocí středního tlačítka.

2.4. Po potvrzení pozice se zobrazí 2 možnosti: “RET” – uložení nastavení a vracení do předchozího menu. “AGAIN” – zopakovat nastavení oblasti aktivity funkce Smart IR.

V AHD kamerách Partizan s podporou funkce Smart IR při změně jasu infračerveného osvětlení, pozadí se nezatemňuje, co umožňuje monitorovat celou oblast před kamerou.

Koupit kamery s rozlišením 2 megapixely a 4 megapixely s podporou Smart IR můžete zde: www.partizanstore.eu

Máte-li jakékoli dotazy při nastavení funkce Smart IR, obraťte se na technickou podporu společnosti Partizan: http://partizan.global/support/technical-support.html

Napsat komentář